Biblioteka szkolna

Godziny pracy: 07:30 – 15:30
Środa nieczynna dla czytelników

Biblioteka szkolna zakupiła 228 tytułów książek nowości wg kategorii: lektury serie wydawnicze, książki dla dzieci i młodzieży, komiksy, albumy i książki popularnonaukowe, książki wspomagające terapię pedagogiczną, albumy oraz audiobooki. Liczba wszystkich pozycji to 1109, w tym książek 983 egz. (lektur 655 egz.), audiobooków 91 CD.


List otwarty do Rodziców na temat wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży

Drodzy Rodzice!

Jak sprawić, by dziecko wyrosło na człowieka zdrowego emocjonalnie, samodzielnego i mądrego, otwartego na ludzi, dobrze radzącego sobie we współczesnym świecie, umiejącego wykorzystywać swoje predyspozycje i uzdolnienia?

Dzieciom potrzebna jest przede wszystkim ciepła i cierpliwa obecność oraz przewodnictwo najbliższych mu osób, wsparcie, kształtowanie dobrych nawyków (m.in. czytania) oraz dobry przykład w domu. To buduje w nich poczucie własnej wartości i wiarę we własne siły. Można to osiągnąć, poświęcając dzieciom i młodzieży swój czas, wielokrotnie tłumacząc, co jest wartościowe, a co niewłaściwe i destrukcyjne oraz czytając książki.

Korzyści wynikające z czytania:

  • wzbogacenie słownictwa;
  • poszerzanie wiedzy o świecie;
  • wspomaganie koncentracji i pamięci;
  • rozbudzanie wyobraźni;
  • dostarczanie emocji i radości;
  • rozwijanie empatii;
  • rozwijanie zainteresowań i pasji;
  • sposób na spędzanie wolnego czasu.

Rytuał głośnego czytania jest nieoceniony. Może trwać nawet wtedy, gdy dziecko potrafi już czytać samodzielnie oraz gdy jest nastolatkiem. Wzmacnia więzi rodzinne oraz powoduje, że nauka w szkole może być łatwiejsza i przyjemniejsza.

„Dzieciństwo polega na kolekcjonowaniu dobrych chwil z Rodziną, np. podczas wspólnego czytania, dobrych wzorców i wartości, takich jak miłość, szacunek, poczucie bezpieczeństwa, radość”. Nie polega zaś na dążeniu do posiadania gadżetów, spędzaniu czasu głównie w świecie wirtualnym …

Czytanie jest jak witamina – sprzyja zdrowiu psychicznemu i odporności na ‘toksyny’ współczesnej kultury.

Mam nadzieję, że niniejszy list posłuży do refleksji wszystkim Rodzicom i przypomni, że warto zachęcać dzieci i młodzież do czytania… nie tylko lektur.

Zapraszam do wypożyczania nowości zakupionych w tym roku szk. w ramach ogólnopolskiego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

list napisany na podstawie tekstu Pani Ireny Koźmińskiej – Prezes Fundacji „ABCXXI – Cała polska czyta dzieciom”
www.cpcd.pl

Łomianki, 10.12.2019r.

Z poważaniem
Anna Walendzik – kierownik biblioteki szkolnej