Adres strony internetowej Rady Rodziców: sp1.info.pl

Adres e-mail: rada.rodzicow@sp1.info.pl

Nr konta: 45 8009 0007 0014 4339 5001 0001

Rada Rodziców 2022/2023:

 • Przewodniczący Rady Rodziców
  Pan Grzegorz Umięcki
 • V-ce Przewodnicząca
  Pani Justyna Klimek
 • Skarbnik Rady Rodziców
  Pan Łukasz Kowalski
 • Sekretarz Rady Rodziców
  Pani Joanna Łuszkiewicz
 • Członkowie Rady Rodziców
  Pani Monika Skiepko Pan Piotr Lipiński
  Pani Anna Grzybowska
 • Komisja Rewizyjna
  Pani Anna Rozmus
  Pani Magdalena Leibrant