Adres e-mail: rada.rodzicow.sp1@edulomianki.pl

Nr konta: 45 8009 0007 0014 4339 5001 0001

Rada Rodziców 2023/2024:

Przewodnicząca Rady Rodziców

Pani Justyna Klimek

Wiceprzewodniczący

Pan Łukasz Kowalski

Sekretarz

Pani Sylwia Guśko

Skarbnik

Pani Joanna Łuszkiewicz

Członek Rady Rodziców

Pani Paulina Lisiecka

Pani Elwira Bartnik

Komisja Rady Rodziców

Pani Monika Antoniewicz

Komisja Rewizyjna

Pani Agata Borkowska

Pan Dariusz Zawadzki

Pani Ewelina Głowacka

——————————————————————————————————————–

PRZYDASIOWO

Regulamin konkursu „Klasa wpłaca, to się opłaca !”

SPRAWOZDANIA