Basen kl. 0 – III, rok szkolny 2021/2022

W I semestrze uczniowie nie uczestniczą w zajęciach basenowych.