Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach

Historia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach


Pierwsze wzmianki na temat elementarnej szkoły w Łomiankach pochodzą z 1827 roku. W 1919 roku na mocy „Dekretu o obowiązku szkolnym” z 7 lutego utworzono czteroklasową Szkołę Powszechną. Następnie w roku szkolnym 1923/24 placówka uzyskała miano siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej należącej do Okręgu Szkolnego Warszawskiego.

21 sierpnia 1933 roku nadano jej miano Publicznej Szkoły Powszechnej III stopnia.

Wkrótce wybuchła II wojna światowa i tak jak wiele innych instytucji, szkołę przeznaczono na szpital polowy. W czasie działań wojennych została zniszczona a następnie przez Niemców odbudowana. Podczas okupacji w szkole mieścił się sztab wojskowy.

17 stycznia 1945 roku wybuchł w niej pożar i z powodu dużych zniszczeń, nauczanie po wojnie odbywało się w domu przy ulicy Szpitalnej. W rok później szkoła otrzymała do dyspozycji pokoje w drewnianym budynku przy ulicy Warszawskiej. 9 lutego 1959 roku oddano do użytku nowy, murowany budynek szkolny i nauczanie odbywało się już w dobrych warunkach.

15 lipca 1961 roku przyznano szkole miano ośmioklasowej Szkoły Podstawowej. W 1967 roku nadano jej imię gen. Karola Świerczewskiego. Następnie w 1973 roku utworzono Zbiorczą Szkołę Gminną, ale już w roku szkolnym 1985/86 uchylono decyzję MOiW o powołaniu Zbiorczej Szkoły Gminnej i wprowadzono nową nazwę „Szkoła Podstawowa im. Gen. Karola Świerczewskiego w Łomiankach”.

Z czasem placówkę zaczęto rozbudowywać. 22 listopada 1990 roku nastąpiła zmiana patrona szkoły i nadano nowe imię Marii Kownackiej.

Z tej okazji, 11 kwietnia 1992 roku uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową.

5 października 1991 roku nastąpiło przekazanie nowej części budynku, przybyło wówczas szesnaście sal lekcyjnych, kuchnia ze stołówką, świetlica, biblioteka. W 1993 roku dobudowano jeszcze halę sportową składającą się z sali gimnastycznej, siłowni, dwóch sal do ćwiczeń i szatni z natryskami.

Na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego przekształcono ośmioklasową szkołę w sześcioletnią Szkołę Podstawową nr 1, o strukturze organizacyjnej klas I – VI, z zachowaniem w roku szkolnym 1999/2000 klasy ósmej.

Od 1 stycznia 1991 roku organem prowadzącym szkołę jest Gmina w Łomiankach.