Pierwsza pomoc

Uczniowie klasy 3 ostatnie dni roku szkolnego utrwalali zdobyte wiadomości, przypominali sobie zasady bezpieczeństwa  podczas wakacji i uczyli się zasad pierwszej pomocy. Zdobyli wiedzę: jak zadbać o własne bezpieczeństwo, jak sprawdzić czy osoba poszkodowana jest przytomna i oddycha, jak wezwać pomoc i jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz jak wykonać sztuczne oddychanie. 

  Agnieszka Żelasko