tekst alternatywny
tekst alternatywny
SAMORZĄD SZKOLNY – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej
SAMORZĄD SZKOLNY2017-05-08T10:09:40+02:00

ROK SZKOLNY 2016/2017

CZYM ZAJMUJE SIĘ SAMORZĄD SZKOLNY?
•reprezentuje całą społeczność uczniowską
•jest odpowiedzialny za organizowanie konkursów szkolnych
•jest odpowiedzialny za organizowanie imprez szkolnych
•współpracuje z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły
•współpracuje z Samorządami Klasowymi
•współpracuje z lokalnymi instytucjami
•dba o dobre imię i honor szkoły, kultywuje i wzbogaca jej tradycje.
ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS 4-6
Przewodniczący: Michał Stefański kl.5c
Vice- przewodnicząca: Magdalena Fornal kl.6f
Członkowie:
Maciej Dylicki kl.6b
Julia Borkowska kl.5d
Anna Tymieniecka kl.4f
Nikita Vasin kl.5c
Marysia Sokołowska kl.6a
Zuzanna Tomczyk kl.6a
Aleksander Shon kl. 6f
Paulina Umięcka kl. 5a

OPIEKUNOWIE
mgr Mariola Piasecka
mgr Anna Pietras
mgr Jolanta Rymek

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU SZKOLNEGO
DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
która objawia się m. in. poprzez: zbiórkę pieniędzy i darów na rzecz uczniów, którzy stracili mieszkanie w pożarze lub są ubożsi, realizację projektu np. „Październik – miesiącem dobroci dla zwierząt”, w czasie której pozyskujemy dary i pieniądze dla schroniska dla zwierząt, całoroczna zbiórka nakrętek, udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz włączenie się do akcji „Góra Grosza”.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA
ma na celu uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie dyskotek okolicznościowych, w tym m. in. Andrzejek, zabaw karnawałowych, Walentynek; propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej z udziałem pocztu sztandarowego, a nade wszystko organizowanie okolicznościowych konkursów plastycznych i przedmiotowych oraz akcji, tj.: Mikołajki, Walentynki, konkurs całoroczny na najlepszą klasę i projektów UNICEF, które mają uatrakcyjnić życie szkolne
i poszerzyć wiedzę uczniów.

PROPOZYCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
KONKURSY, AKCJE I INFORMACJE O APELACH,
ZNAJDZIECIE CO MIESIĄC NA TABLICY INFORMACYJNEJ SAMORZĄDU
NA 2 PIĘTRZE
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I WSPÓLNEJ ZABAWY!

Samorząd Uczniowski