tekst alternatywny
tekst alternatywny
Samorząd klas IV-VIII – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej
Samorząd klas IV-VIII2019-01-03T10:32:30+01:00

SAMORZĄD SZKOLNY

ROK SZKOLNY 2018/2019

CZYM ZAJMUJE SIĘ SAMORZĄD SZKOLNY?
•reprezentuje całą społeczność uczniowską
•jest odpowiedzialny za organizowanie konkursów szkolnych
•jest odpowiedzialny za organizowanie imprez szkolnych
•współpracuje z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły
•współpracuje z Samorządami Klasowymi
•współpracuje z lokalnymi instytucjami
•dba o dobre imię i honor szkoły, kultywuje i wzbogaca jej tradycje.

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS 4-8

Członkowie:

Przewodniczący : Michał Stefański
zastępca: Paulina Umięcka
Wiktoria Janiszewska
 Maria Szlapańska
Szymon Kicinger
Olgierd Kaperzyński
Julia Maciejewska
Kinga Krasowska

OPIEKUNOWIE
mgr Agnieszka Śmietanka – Sysiak
mgr Monika Dąbrowska
mgr Donata Maciejewska

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU SZKOLNEGO
DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
która objawia się m. in. poprzez: zbiórkę pieniędzy i darów na rzecz uczniów, którzy stracili mieszkanie w pożarze lub są ubożsi, realizację projektu np. „Październik – miesiącem dobroci dla zwierząt”, w czasie której pozyskujemy dary i pieniądze dla schroniska dla zwierząt, całoroczna zbiórka nakrętek, udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz włączenie się do akcji „Góra Grosza”.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA
ma na celu uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie dyskotek okolicznościowych, w tym m. in. Andrzejek, zabaw karnawałowych, Walentynek; propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej z udziałem pocztu sztandarowego, a nade wszystko organizowanie okolicznościowych konkursów plastycznych i przedmiotowych oraz akcji, tj.: Mikołajki, Walentynki, konkurs całoroczny na najlepszą klasę i projektów UNICEF, które mają uatrakcyjnić życie szkolne
i poszerzyć wiedzę uczniów.

PROPOZYCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
KONKURSY, AKCJE I INFORMACJE O APELACH,
ZNAJDZIECIE CO MIESIĄC NA TABLICY INFORMACYJNEJ SAMORZĄDU
NA 2 PIĘTRZE
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I WSPÓLNEJ ZABAWY!

Samorząd Uczniowski