tekst alternatywny
tekst alternatywny
Rada Rodziców – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej
Rada Rodziców2020-01-11T10:19:48+01:00

adres strony internetowej rady rodziców: sp1.info.pl

mail kontaktowy: rada.rodzicow@sp1.info.pl
nr konta: 45 8009 0007 0014 4339 5001 0001

Przewodniczący Rady Rodziców
Pan Grzegorz Umięcki

V-ce Przewodniczący Rady Rodziców
Michał Karolak

Skarbnik Rady Rodziców
Pani Agnieszka Bloch

Sekretarz Rady Rodziców
Pani Anna Majewska

Członkowie Rady Rodziców:
Pani Justyna Klimek

Pani Anna Kicinger

Pan Rafał Hryniów

Pan Artur Niegrzybowski

Komisja Rewizyjna:
Pani Małgorzata Nawrocka