tekst alternatywny
tekst alternatywny
Rada Rodziców – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej
Rada Rodziców2018-11-08T13:39:02+01:00

adres strony internetowej rady rodziców: sp1.info.pl

mail kontaktowy: rada.rodzicow@sp1.info.pl
nr konta: 45 8009 0007 0014 4339 5001 0001

Przewodniczący Rady Rodziców
Pan Grzegorz Umięcki
V-ce Przewodnicząca Rady Rodziców
—-
Skarbnik Rady Rodziców
Pani Agnieszka Bloch
Sekretarz Rady Rodziców
Pani Anna Majewska
Członkowie Rady Rodziców:
Pan Bartosz Majewski
Pani Anna Słowińska
Pani Aleksandra Moraczewska
Pani Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Komisja Rewizyjna:
Pan Michał Karolak