tekst alternatywny
tekst alternatywny
Regulaminy – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej
Regulaminy2019-02-18T11:21:44+01:00

 

 

Statut Szkoły: Do pobrania

 

Kodeks Etyki Nauczyciela SP1: Do pobrania

 

Regulamin Dyżurów: Do pobrania

 

Regulamin Świetlicy: Do pobrania

 

Regulamin Wycieczek: Do pobrania

Regulamin WZO: Do pobrania

Kryteria oceniania zachowania: Do pobrania