Regulaminy2018-03-06T07:53:18+00:00

 

 

Statut Szkoły: Do pobrania

 

Kodeks Etyki Nauczyciela SP1: Do pobrania

 

Regulamin Dyżurów: Do pobrania

 

Regulamin Świetlicy: Do pobrania

 

Regulamin Wycieczek: Do pobrania