tekst alternatywny
tekst alternatywny
Posiedzenie Gminnego Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego – informacja ze strony Gminy Łomianki – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej
///Posiedzenie Gminnego Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego – informacja ze strony Gminy Łomianki

Posiedzenie Gminnego Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego – informacja ze strony Gminy Łomianki

6 października br. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego z udziałem dyrektorów szkół i przedszkoli, na którym m.in. omówiono funkcjonowanie placówek oświatowych w ostatnim miesiącu.

Do chwili obecnej wszystkie placówki pracowały stacjonarnie w reżimie sanitarnym, na podstawie wprowadzonych przez dyrektorów Procedur Bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19.

Z przedstawionych przez dyrektorów informacji wynika, że występowały i wciąż występują pojedyncze przypadki przebywania uczniów i nauczycieli na kwarantannie. W jednej z łomiankowskich placówek cała klasa do końca tygodnia prowadzi naukę zdalną. (Na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim), w związku ze stwierdzonym przypadkiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u jednego ucznia.

Sytuacja w naszych placówkach oświatowych jest wciąż dobra. Większość rodziców i uczniów przyjęła ze zrozumieniem obowiązujące w placówce zasady. Uczniowie na przerwach noszą maseczki, często myją i dezynfekują ręce oraz starają się zachować dystans między sobą. Wszyscy starają się, żeby w szkołach i przedszkolach było bezpiecznie, zwraca się uwagę na przestrzeganie wprowadzonych zasad. Jednak należy pamiętać o tym, że poza szkołą lub przedszkolem też obowiązuje reżim sanitarny. Prosimy rodziców/opiekunów prawnych o zwrócenie uwagi na zasady bezpieczeństwa poza szkołą, czy przedszkolem. Należy pamiętać, że zagrożenie występuje wszędzie, a przestrzeganie zasad obowiązuje wszystkich.

Przypominamy o podjętych przez Gminny Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego ustaleniach:

 • za zabezpieczenie ucznia w środki ochrony osobistej (maseczka ewentualnie przyłbica) odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni,
 • nie będą organizowane uroczystości szkolne (np. uroczyste pasowanie na ucznia),
 • nie będą organizowane zajęcia na basenie (na początek – w pierwszym semestrze),
 • nie będą organizowane wyjazdy, wycieczki szkolne (na początek – w pierwszym semestrze),
 • zajęcia pozaszkolne, prowadzone przez podmioty zewnętrzne i odbywające się na terenie szkoły będą mogły być realizowane po zakończeniu wszystkich zajęć szkolnych, zakończeniu pracy świetlicy, dezynfekcji wszystkich pomieszczeń i ich wywietrzeniu (minimum pół godziny po zakończeniu pracy szkoły).

Drogi Rodzicu/Opiekunie prawny przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu wprowadzonych procedur w placówkach oświatowych, dlatego w trosce o bezpieczeństwo dziecka:

 • Przed wyjściem dziecka do szkoły/przedszkola sprawdź jego temperaturę. Każdy uczeń z temperaturą powyżej 37,5°C będzie natychmiast odsyłany do domu (wezwanie rodziców);
 • Izolowani będą również uczniowie z prawidłową temperaturą, ale wykazujący inne objawy mogące wskazywać na Covid-19;
 • Wytłumacz dziecku, że wciąż trwa epidemia i przypomnij, że bezpiecznie jest zachować dystans;
 • Zadbaj, by uczeń zawsze miał ze sobą maseczkę – bezwzględnie ich wymagamyw trakcie: wchodzenia i wychodzenia ze szkoły, przerw, przemieszczania się uczniów między szkolnymi klasami/pracowniami, w szatni;
 • Jeśli nie musisz, nie wysyłaj dziecka do szkolnej świetlicy (może się zdarzyć, że będą w niej przebywać uczniowie z różnych klas);
 • Jeśli nie musisz, nie wysyłaj dziecka na obiady (bezpieczniej będzie, gdy zje przyniesiony posiłek w swojej klasie, a obiad po powrocie do domu).

Staramy się robić wszystko, aby dzieci mogły korzystać z nauki stacjonarnej jak najdłużej. Najważniejsza w obecnej sytuacji jest odpowiedzialna postawa wszystkich i stosowanie się do jasno określonych  zasad. Obowiązujące w placówkach oświatowych zasady bezpieczeństwa mają na celu nasze wspólne dobro, ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

Prosimy o racjonalne zachowanie i bezwzględne przestrzeganie obowiązujących zasad.  

Jadwiga Idziaszek

2020-10-08T11:03:24+02:008 października, 2020|

About the Author:

Skip to content