tekst alternatywny
tekst alternatywny
List Pani Burmistrz – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej