tekst alternatywny
tekst alternatywny
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Gminie Łomianki będą otwarte najwcześniej 18 maja br. – informacja ze strony Gminy Łomianki – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej
///Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Gminie Łomianki będą otwarte najwcześniej 18 maja br. – informacja ze strony Gminy Łomianki

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Gminie Łomianki będą otwarte najwcześniej 18 maja br. – informacja ze strony Gminy Łomianki

Ostateczną datę podamy w kolejnych komunikatach.

Po wnikliwej analizie szczegółowych Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 maja 2020 r. dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na wniosek dyrektorów placówek Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak wyraziła zgodę na zawieszenie prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w tych placówkach do 17 maja 2020 r. Decyzję burmistrz podjęła w trosce o zdrowie najmłodszych mieszkańców naszej gminy, ich rodzin i pracowników placówek. 

W tym czasie placówki przygotują się do bezpiecznego przyjęcia dzieci: m.in. opracują i wdrożą procedury bezpieczeństwa, zaplanują szczegółowo nową organizację pracy, zabezpieczą placówki w odpowiednie środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji, wdrożą procedury bezpiecznego żywienia dzieci. Do 17 maja br. zostanie wykonane również badanie wody w każdej z placówek. Próbki wody pobierze i zbada w swoim akredytowanym laboratorium ZWiK. Przy pomiarach temperatury pomogą wykwalifikowani ratownicy medyczni z łomiankowskiej Straży Miejskiej. 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o cierpliwość i wyrozumiałość. Zdajemy sobie sprawę, że dla rodziców zamknięte przedszkola są utrudnieniem, że trudno jest pogodzić konieczność pracy poza domem z opieką nad dzieckiem. Chcemy wyjść naprzeciw tym potrzebom i oczekiwaniom. Jednak zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy jest dla nas priorytetem w tej niecodziennej sytuacji. Wspólnie z dyrektorami samorządowych szkół i przedszkoli czynimy starania, by od 18 maja br. uruchomić nasze przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w warunkach nowego reżimu sanitarnego i dostosowane do wymagań Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

W okresie czasowego zawieszenia działalności przedszkola samorządowe oraz oddziały przedszkolne w samorządowych szkołach podstawowych będą realizować zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Jednocześnie informujemy Rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych żłobków oraz przebywających pod opieką dziennych opiekunów zatrudnionych przez podmioty niepubliczne, że decyzja o otwarciu tych placówek należy do organów prowadzących te placówki i jest niezależna od stanowiska Gminy Łomianki.

7 maja br. odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego, w którym poza burmistrzami, pracownikami urzędu, władzami: ICDS, ZWiK i Straży Miejskiej wzięli udział dyrektorzy samorządowych placówek oświatowych. W trakcie spotkania ustalono podział zadań i kolejne kroki przygotowujące placówki do przyjęcia dzieci. 


Jadwiga Idziaszek 
Wydział Edukacji

2020-05-08T13:39:47+02:008 maja, 2020|

About the Author: