tekst alternatywny
tekst alternatywny
Informacje dotyczące rekrutacji – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej
///Informacje dotyczące rekrutacji

Informacje dotyczące rekrutacji

Szanowni Państwo

W związku z czasowym zamknięciem szkół i przedszkoli prosimy o zapoznanie się z aktualną procedurą składania dokumentów podczas rekrutacji:

1. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Dokumenty związane z rekrutacją elektroniczną (wygenerowany wniosek + załączniki) prosimy przesyłać e-mailem (skan lub zdjęcie) na adres placówki pierwszego wyboru.

sp1lomianki@wp.pl

W przypadku problemów z przesłaniem dokumentów, prosimy o kontakt telefoniczny (w dni powszednie, w godz. 8.00 – 13.00) bezpośrednio z placówką pierwszego wyboru w celu ustalenia dalszego postępowania.

2. Zgłoszenia do klasy 1 dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej

Kartę zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem (skan lub zdjęcie) na adres szkoły

sp1lomianki@wp.pl

W przypadku problemów z przesłaniem dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny (w dni powszednie, w godz. 8.00 – 13.00) bezpośrednio z sekretariatem szkoły w celu ustalenia dalszego postępowania.

3. Zgłoszenia do klas 4 sportowych (dotyczy Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3)

Wnioski o przyjęcie do klasy 4 sportowej prosimy przesyłać e-mailem (skan lub zdjęcie) na adres szkoły

sp1lomianki@wp.pl

W przypadku problemów z przesłaniem dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny (w dni powszednie, w godz. 8.00 – 13.00) bezpośrednio z sekretariatem szkoły w celu ustalenia dalszego postępowania.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 10 marca otwarcie strony dla Rodziców

Adres strony dla Rodziców www.gminalomianki.przedszkola.vnabor.pl

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SP 1 ŁOMIANKI:

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego: do pobrania

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych: do pobrania

KLASA SPORTOWA W SP 1 ŁOMIANKI:

Testy piłka siatkowa: https://www.gov.pl/attachment/2147accf-00f7-4f8f-b089-379653960140

Testy piłka nożna: https://www.gov.pl/attachment/25f5cab6-893a-4636-8d5e-ba593f39228c

Regulamin: do pobrania

Harmonogram rekrutacji do klasy sportowej: do pobrania

Zasady przyjęcia do klasy sportowej: do pobrania

Wniosek do klasy sportowej: do pobrania

Oświadczenia do wniosku: do pobrania

Klauzula RODO: do pobrania

KLASY I W SP 1 ŁOMIANKI

Zgłoszenie do kl. I (uczeń z rejonu SP 1 Łomianki): do pobrania

Klauzula RODO: do pobrania

Zapisy do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły będą prowadzone od 12 do 31 marca 2020 r.

Zasady rekrutacji do kl. I: do pobrania

Wniosek do kl. I (uczeń mieszkający poza obwodem SP 1 Łomianki): do pobrania

Klauzula RODO: do pobrania

2020-03-13T15:26:06+01:0013 marca, 2020|

About the Author: