tekst alternatywny
tekst alternatywny
Rekrutacja 2020 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej

Rekrutacja 2020

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie Prawni,

zostały ustalone zasady rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 10 marca otwarcie strony dla Rodziców

Adres strony dla Rodziców www.gminalomianki.przedszkola.vnabor.pl

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SP 1 ŁOMIANKI:

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego: do pobrania

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych: do pobrania

KLASA SPORTOWA W SP 1 ŁOMIANKI:

Testy piłka siatkowa: https://www.gov.pl/attachment/2147accf-00f7-4f8f-b089-379653960140

Testy piłka nożna: https://www.gov.pl/attachment/25f5cab6-893a-4636-8d5e-ba593f39228c

Regulamin: do pobrania

Harmonogram rekrutacji do klasy sportowej: do pobrania

Zasady przyjęcia do klasy sportowej: do pobrania

Wniosek do klasy sportowej: do pobrania

Oświadczenia do wniosku: do pobrania

Klauzula RODO: do pobrania

KLASY I W SP 1 ŁOMIANKI

Zgłoszenie do kl. I (uczeń z rejonu SP 1 Łomianki): do pobrania

Klauzula RODO: do pobrania

Zapisy do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły będą prowadzone od 12 do 31 marca 2020 r.

Zasady rekrutacji do kl. I: do pobrania

Wniosek do kl. I (uczeń mieszkający poza obwodem SP 1 Łomianki): do pobrania

Klauzula RODO: do pobrania

2020-03-09T13:21:19+01:004 marca, 2020|

About the Author: