tekst alternatywny
tekst alternatywny
Zapisy do „0” i kl. I – 2019/2020 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej
///Zapisy do „0” i kl. I – 2019/2020

Zapisy do „0” i kl. I – 2019/2020

Terminy postępowania rekrutacyjnego

do „zerówek”

składanie wniosków wraz z załącznikami

od 8 do 22 marca 2019 r.(piątek do godz. 15.30)

Zapisy do klas I szkół podstawowych

dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (według obwodów z 2017 r.)

będą prowadzone od 11 do 29 marca 2019 r. (piątek do godz. 15.30)

 

Karty zapisu:

 

kl. I – do pobrania

Oddział przedszkolny – do pobrania

Zasady rekrutacji oddział przedszkolny – do pobrania

Klauzula RODO – do pobrania

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dot. kl. I

Dziecko, które w roku szkolnym 2018/2019 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

Dot. oddziału przedszkolnego w szkole

Dziecko, które w roku szkolnym 2019/2020 będzie realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, nie będzie przyjęte do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. A postępowanie rekrutacyjne do klasy I dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły będzie przeprowadzone, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

2019-02-26T09:48:55+01:00Luty 11th, 2019|

About the Author: