Rada Rodziców2018-09-25T06:49:11+00:00
Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach
nr konta: 45 8009 0007 0014 4339 5001 0001

Przewodniczący Rady Rodziców
Pan Grzegorz Umięcki
V-ce Przewodnicząca Rady Rodziców
—-
Skarbnik Rady Rodziców
Pani Agnieszka Bloch
Sekretarz Rady Rodziców
Pani Anna Majewska
Członkowie Rady Rodziców:
Pan Bartosz Majewski
Pani Anna Słowińska
Pani Aleksandra Moraczewska
Pani Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Komisja Rewizyjna:
Pan Michał Karolak