Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach
nr konta: 45 8009 0007 0014 4339 5001 0001

Przewodniczący Rady Rodziców
Pan Grzegorz Umięcki
V-ce Przewodnicząca Rady Rodziców
Pani Danuta Szadowska
Skarbnik Rady Rodziców
Pani Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Sekretarz Rady Rodziców
Pan Tomasz Wojewoda
Członkowie Rady Rodziców:
Pani Anna Słowińska
Pan Jarosław Polański
Pan Grzegorz Targoński
Komisja Rewizyjna:
Pani Anna Majewska
Pani Anna Fabjańczyk-Majewska