VI Bieg Pamięci Narodowej

Urząd Miejski w Łomiankach oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach serdecznie zapraszają
wszystkich  chętnych do udziału w VI Biegu Pamięci Narodowej w dniu 9 września 2017 r.

Bieg Pamięci Narodowej jest imprezą „otwartą” i odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

– kategoria A – uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI,

– kategoria B – młodzież gimnazjalna i uczniowie klas VII szkół podstawowych,

– kategoria C – młodzież licealna i dorośli.

Bieg odbywać się będzie na dystansie 3800 metrów i prowadzić będzie od zajezdni autobusowej w Kiełpinie obok Jeziora Kiełpińskiego w kierunku Wisły do ulicy Brzegowej, następnie ulicą Armii Poznań i Kościelną Drogą do Klubu Wiejskiego Wilczeniec.

Start nastąpi o godzinie10.00, a zapisy do biegu rozpoczną się o godzinie 9.00 przy zajezdni autobusowej w Kiełpinie. Niezbędnym warunkiem, który każdy uczestnik musi spełnić jest pisemne oświadczenie, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w biegu na dystansie 3800 metrów. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi być podpisane przez prawnych opiekunów w momencie zgłoszenia do startu.

Organizator przewiduje nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej, osobno dla chłopców i dziewcząt. Każdy uczestnik biegu otrzyma również pamiątkową koszulkę.

Zakończenie imprezy nastąpi na terenie Klubu Wiejskiego Wilczeniec. Przewidziane jest śpiewanie pieśni patriotycznych i pieczenie kiełbasek.

Prace  wykonane przez absolwentkę szkoły Martynę Derlacz

????????????????????????????????????

                                                                                                            propozycje logo Biegu Pamięci Narodowej

Bieg pamięci